02.01.01

 

Meditron AS sikter mot Oslo Børs

Meditron AS er idag omsatt gjennom meglerapparatet i Oslo, og har ca 1.000 aksjonærer. Selskapet har lansert sitt sensorbaserte stetoskop - [thestethoscope´system), i det internasjonale markedet og oppnådd en ledende posisjon i sin markedsnisje. Meditron utvider nå sin virksomhet til å omfatte nye produkter, og endrer struktur for å bli klar til å søke notering på Oslo Børs.

Meditron AS har fattet beslutning om å fusjonere inn SensoTech AS. SensoTech er et utviklingsselskap som har flere nye produkter under utvikling og patentering. Med Meditron som eier vil man prioritere produkter som har medisinsk anvendelse, slik at Meditrons erfaring fra internasjonal lansering vil utnyttes fullt ut. De to produkter som ligger nærmest kommersialisering skal avhjelpe henholdsvis impotens (erektil dysfunksjon) og inkontinens hos kvinner. Disse to patentsøkte produktene er nå inne i prototype-/uttestingsfasen. Andre produktideer basert på den utvidede teknologiske plattform som ble etablert ved fusjonen med SensoTech er under vurdering.

Ved at Meditron AS med dette endrer seg fra et selskap bygget rundt det elektroniske stetoskop systemet, [thestethoscope´system), til et selskap med flere produkter i ulike utviklingsstadier, har styret vedtatt at selskapsstrukturen skal endres ved at det i løpet av første kvartal 2001 blir etablert en holdingselskap/datterselskap modell der [thestethoscope´system) vil skilles ut i et 100% eiet datterselskap.

Styret har også vedtatt at det i løpet av første halvår vil endre status fra AS til ASA , og at det vil søke notering på Oslo Børs i løpet av 12 til 18 måneder.

Disse vedtak er basert på en forretningside der Meditron skal være et teknologiselskap som utvikler produkter hovedsakelig rettet mot det medisinske marked.

Innen selskapets etablerte produktområde [thestethoscope´system), skjer utviklingen i h.h.t. forventningene både med hensyn til markedspenetrasjon og marginutvikling.

For ytterligere informasjon vises det til vårt Newsletter for desember 2000.