02.04.01

 

Fortrinnsrettsemisjon

Meditron AS har i Ordinær Generalforsamling fredag 30. mars 2001 enstemmig vedtatt å øke aksjekapitalen i selskapet med minimum NOK 1.000.000 og maksimum NOK 9.513.656. Tegningskurs settes til NOK 7,- per aksje. Aksjene kan tegnes av selskapets aksjonærer i samme forhold som deres aksjeinnehav per utgangen av 30. mars 2001. Dette innbærer at aksjer som omsettes fra og med 2. april 2001 er eksklusiv tegningsretter. Tegningsperioden er fra 9. april til 23. april 2001. Tegningsrettene er omsettelige og det er adgang for overtegning.

Prospekt og tegningsblanketter vil bli sendt ut til aksjonærene i forkant av tegningsperioden. Omsetning av tegningsretter vil kunne foregå gjennom meglerapparatet.

Kontaktpersoner:

Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron AS: tlf. 66 77 11 60
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron AS: tlf. 23 10 34 60