06.11.02
 

Potensproblemer hos menn:
Ring på penis vil gi samme effekt som piller!

I løpet av 2003 er Meditron’s produkt mot impotens klar til levering. Produktet er en smal tynn ring med avansert energioverføring, som plasseres ved roten av penis. Ringen har tilsvarende effekt som dagens potensstimulerende piller. Den har ingen bivirkninger, er reseptfri og virker umiddelbart.

Basert på de gode resultatene fra klinisk testing, er det nå besluttet å ferdigstille produktet sammen med ulike fagmiljøer. For menn med små eller store potensproblemer, vil ringen bidra til et godt fungerende seksualliv. I motsetning til potensstimulerende piller som må taes opptil én time før ønsket ereksjon, virker ringen umiddelbart. Det er dermed ikke nødvendig å planlegge når man forventer å ha sex.

Funksjon
Ringen kombinerer tre viktige prinsipper:
    1. Avansert energioverføring stimulerer nerver, celler og vev .
    2. Pulserende signaler stimulerer blodtilførselen.
    3. En strammemekanisme reduserer tilbakestrømmen av blod fra penis.

Det er den målrettede energioverføringen, i kombinasjon med stramming og pulsering, som gir den ønskede effekten. Når ringen er på penis og sender sine signaler, bidrar den i løpet av ett minutt til ereksjon.

Et kondom basert på samme teknologi er under utvikling. Både ringen og kondomet kan også benyttes av friske mennesker som ønsker økt stimuli og nytelse.

Ringen og kondomet vil være reseptfrie, lett tilgjengelige, og diskrete i bruk.

Fleksibilitet
Ringen gir mulighet for hyppige repetisjoner. For å benytte potensstimulerende legemidler, er det påkrevd at man må vente flere timer før neste dosering kan tas.

Resultatet fra de kliniske testene av ringen er oppløftende. Testene er gjennomført ved Urologisk Senter i Oslo, og viser at 3 av 5 impotente pasienter får tilstrekkelig ereksjon til å kunne gjennomføre samleie.

Markedets størrelse
Impotens er et problem som øker med alderen, men kan også være forårsaket av en rekke andre årsaker (høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og karsykdommer m.m.). På global basis anslås det at over 50 prosent av menn mellom 40 og 70 år har ulik grad av impotens (Massachusetts Male Ageing studies - 1994). I Norge viser EDIN-studiet fra 1998 at 33 prosent av menn over 40 år lider av impotens, mens det i tillegg er om lag 26 % som har mild form for impotens.

På grunn av aldrende befolkning, livsstilssykdommer og egen anerkjennelse av impotens, forventes det at antall og andel av den mannlige befolkning med potensproblemer kommer til å øke.

Konseptet er allerede patentert i Norge og godkjenning er forventet snarlig i USA. Videre er det søkt patent i 103 land. Befolkningsgrunnlag i de land det er søkt patent i er på omlag 5 milliarder mennesker. Meditron regner med å få alle patentsøknadene innvilget.

Meditron ASA vil danne eget datterselskap med rettigheter til å videreutvikle og kommersialisere patentet knyttet til ED ringen / kondomet.

Kontaktpersoner:

Berit G. Haugen, adm. direktør Meditron, tel. 934 71 166 (6/11 tilgjengelig frem til ca kl 16.00)
Birger Orten, direktør forretningsutvikling, Meditron, tel. 908 26 474

Faktainformasjon 01 / 2002

 

Aktuelle produktbilder. Klikk på bildene for å se dem i et større format (bildene vil åpnes i egne vinduer).
 
 
 

Fakta om Meditron ASA

Meditron ASA er et utviklingsselskap som fokuserer på medisinsk teknologi.

Meditron driver utvikling med egne ressurser og har som hovedmål å frembringe produktkonsepter for ulike medisinske anvendelser. Meditron ferdigstiller konseptene (klar for produksjon), for så å samarbeide med andre aktører som produserer og/eller markedsfører produktene.

Meditron er mest kjent for sitt sensorbaserte stetoskop som i løpet av de siste årene har plassert seg som et av de ledende elektroniske stetoskopene i verden.

Meditron omsatte for 10,2 millioner i 2001 og har totalt 17 ansatte.

De største eierne i Meditron ASA er Foinco (36,4%), Invotron (18,9%), Selvaag Invest (5,3%) og Tine Pensjonskasse (4,7%). Totalt er det 1134 aksjonærer i selskapet.