07.03.01

 

Gjennombrudd for Meditron - Patent for impotens hjelpemidler sikret

Meditron AS opplyser herved at selskapets produkter for impotens er meddelt norsk patent.

Patentet er omfattende og gir god beskyttelse av produktene. Alle patentkrav ble godkjent uinnskrenket. Dette er med på å underbygge unikheten av selskapets produkter, og patentet bidrar til å bekrefte at Meditrons produkter foruten god funksjonalitet også innehar stor oppfinnerhøyde. Meditron har potensielle internasjonale samarbeidspartnere under vurdering. Internasjonale patentsøknader er under behandling.

Patentet som ble meddelt oppfyller den første av i alt 4 milepæler i kontrakten mellom oppfinner Birger Ortens familieselskap og Meditron AS. Av de totalt 6 millioner aksjene som ble tildelt Birger Orten som et ledd i fusjonen med Meditron, ble med dette ytterligere 1 million aksjer frigitt.

"Dette er et viktig gjennombrudd for den satsningen som er gjort på impotensområdet. Et innvilget patent markerer startskuddet for en hurtig prosess frem mot lansering av ferdige produkter", sier adm. direktør Berit Gjelsten Haugen. Hun er meget fornøyd med at selskapets banebrytende teknologi nå får en offisiell anerkjennelse. Patentet innebærer at Meditron får beskyttelse av sin teknologi, men samtidig at også andre får kunnskap om de innovative løsningene. Meditron øker derfor innsatsen for å ferdigstille produktene, gjennomføre medisinske utprøvninger og fremstille nødvendig dokumentasjon for å bringe produktene til markedet.

"Impotens, eller erektil dysfunksjon, er et tabubelagt område. Lanseringen av Viagra har imidlertid skapt en større åpenhet om temaet. Meditron vil gå inn med produkter blant annet for de som ikke kan bruke Viagra av medisinske grunner, eller som ikke ønsker å oppsøke lege for å få resept på medikamenter. Markedspotensialet på verdensbasis er enormt. Vi har stor tro på økonomisk suksess når våre nye produkter lanseres", forteller Haugen.

Meditron har nå ansatt flere kvalifiserte medarbeidere innen teknologiutvikling. Dette skal sikre at det nye patentet utnyttes raskest mulig, og innebærer gjennomføring av studier og forberedelse til industrialisering. Økningen innebærer også at teknisk direktør i Meditron, Birger Orten, frigjør tid til videreutvikling av eksisterende og nye ideer.

"Dette er en viktig milepæl for Meditron. Vi er kjent for vårt sensorbaserte, elektroniske stetoskop som gir en unik lydkvalitet. Nå kan vi for fullt arbeide også med andre medisinske produkter der vi kan benytte erfaringen fra den internasjonale lanseringen av stetoskopet", avslutter Berit Gjelsten Haugen.

For å finansiere den videre ekspansjonen vil Meditron nå gjennomføre en kapitalutvidelse. Selskapets største aksjonær, Foinco Invest AS, har allerede tilsagt sin deltagelse i den kommende emisjonen.


Kontaktpersoner:
Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron AS: tlf. 66 77 11 60
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron AS: tlf. 23 10 34 60