08.01.04

 

Meditron inngår avtale

Meditron ASA informerer at det er inngått en eksklusiv samarbeidsavtale med Measurement Specialties Inc, (MSI), i USA for ferdigstillelse og produksjon av nytt produkt innen erektil dysfunksjon. Avtalen legger grunnlag for at Meditrons nye produkt er produksjonsklar i løpet av året. En detaljert produksjonsavtale skal ferdigforhandles innen utgangen av 1. kvartal og fastsetter endelig produksjonsdato.

Impotens i varierende grad rammer anslagsvis 150 millioner menn verden rundt og dagens marked for hjelpemidler vurderes til over 4 milliarder dollar. Markedet domineres av Viagra, men Meditron kan med det nye produktet tilby en reseptfri løsning som er helt uten bivirkninger og således skulle være klart mer attraktivt og tryggere for brukerne.

"At MSI er villig til å investere betydelige beløp på utvikling av komponenter og spesialisert produksjonsutstyr er svært gledelig. Disse avtalene betyr innsparinger for Meditron på flere titalls millioner kroner. Selskapene kjenner hverandre godt og MSI leverer idag bl.a. sensorer til stetoskopvirksomheten. Avtalen betyr at produktene er sikret høy kvalitet da MSI er ledende i verden på piezoelektrisk materiale.

I de nærmeste ukene og månedene vil vi sammen med bl.a. MSI forestå partnersøk etter avtalepartnere for distribusjon og salg av produktet world-wide", sier adm.dir Birger Orten.

Se også:
http://www.msiusa.com/investors/press_release.asp?ID=121

Om Meditron ASA:
Meditron ASA er et norskbasert teknologiselskap med fokus på utvikling av medisin-tekniske produkter basert på egne patenterte løsninger. Firmaet er en ledende aktør innen PC basert auskultasjonsutstyr, og har idag etablert et godt markedsmesssig fotfeste internasjonalt. Meditron jobber også med utvikling av et hjelpemiddel mot erektil dysfunksjon (impotens).

Henvendelser rettes til:
Adm.dir. Birger Orten, tel. 90826474, eller
Styreformann Arnstein Endresen, tel. 92230444