10.11.03

 

Meditron sikret drift ut 2004.

Asker, 10. november, 2003. Meditron ASA meddeler at prosessen med å hente inn kapital fra aksjonærene er ferdig og at dette har resultert i en økt kontantreserve på mer enn kr. 15 millioner.

"Vi er godt fornøyd med at aksjonærene har vist oss denne tilliten" sier Birger Orten, gründer av Meditron og konstituert daglig leder av selskapet. "Vi har med dette sikret oss drift ut 2004 og vil få den nødvendige arbeidsro for å gjennomføre de planer vi har for neste år."

Meditron vil igangsette og prioritere tiltak som er med på å sikre at selskapet ved utgangen av neste år har positiv kontantstrøm. Fokus skal ligge på økt salg av Meditrons teknologi og produkter, herunder også teknologitjenester. Samtidig vil selskapet igangsette tiltak for å sikre kapitalinngang til videre utvikling av produkter innen erektil dysfunksjon. Det er viktig for Meditron å finne aktører som kan sikre volumer og markedstilgang fra første stund.

Birger Orten kan samtidig informere om at selskapet nylig har inngått en salgskontrakt til en verdi av ca. kr. 1 mill. til en amerikansk kunde. Dette er en god start på et samarbeide som forventes å føre til ytterligere kontrakter neste år.

Meditron har den siste tiden arbeidet med salg av sensorteknologi mot lisensinntekter. Den første internasjonale kontrakten er nå signert. Kontrakten er langvarig og har et betydelig potensial. Samme kunde har i tillegg bekreftet kjøp av teknologi-tjenester fra Meditron.

Om Meditron ASA:
Grunnlagt på en teknologi utviklet og patentert av Birger Orten, ble firmaet dannet i 1994. Etter å ha lansert elektroniske stetoskop som første produktserie har Meditron videreutviklet sin kjerneteknologi innen akustiske sensorer. I dag fremstår Meditron som en utviklingspartner for større internasjonale aktører innen medisin-teknikk. Firmaet har en eksklusiv distribusjonskontrakt for stetoskopi med amerikanske Welch Allyn Inc, fra New York.

Henvendelser rettes til:
Styreformann Arnstein Endresen, tel. 92230444 eller
Daglig leder Birger Orten, tel. 90826474