13.02.02

Resultat 4. kvartal 2001

Meditron ASA omsatte i 4. kvartal 2001 for MNOK 5,2. Dette er selskapets hittil høyeste kvartalsomsetning og MNOK 2,1 bedre enn tilsvarende periode i fjor.

Totalt for året 2001 økte Meditron omsetningen med 5,2 prosent, og omsetningen endte på MNOK 10,2. Den mer moderate årsveksten skyldes et svakt 1. halvår. Veksten tok seg vesentlig opp i 2. halvår.

Driftsresultatet i 4. kvartal 2001 endte på MNOK - 9,4 og MNOK - 34,3 for året samlet. Tilsvarende tall for 2000 var MNOK - 3,5 og MNOK - 13,3. Regnskapet for 2001 er belastet med MNOK 9,6 i goodwillavskrivninger mot 0 i 2000.

Goodwill-posten kommer fra fusjonen i 2001 med Sensotech AS, som ga Meditron grunnlag for utvikling av flere lovende produkter. Driftsresultatet speiler økt aktivitet, og at alle kostnader i forbindelse med produktutvikling og markedsbearbeiding er utgiftsført løpende.

Stetoskopvirksomheten i selskapet oppnådde i 4. kvartal et driftsresultat på MNOK - 1,1 For året samlet ble driftsresultatet MNOK -6,6. Alle inntekter i Meditron er henførbare til stetoskopvirksomheten. USA stod for 42,4% av omsetningen.

"Selskapet arbeider på stetoskopområdet i et konservativt marked der det må påregnes at veksten i salget vil opparbeides over tid. Meditron er alene om å ha et sensorbasert stetoskop, og den eneste aktøren med et totalkonsept bestående av undervisningssystem, programvare og stetoskop. Meditrons stetoskop regnes som "state of the art" i bransjen. Flere konkurrenter markedsfører mikrofonbaserte elektroniske stetoskop. Markedet er under utvikling og vi ser det som positivt at det er flere aktører som arbeider med å etablere den nye generasjonen stetoskop", sier administrerende direktør Berit Gjelsten Haugen.

Meditron utvikler sensorbaserte produkter primært for den medisinske bransjen. Hovedproduktet frem til i dag har vært det internasjonalt anerkjent sensorbasert stetoskop med tilhørende system. Stetoskopsystemet gir unike mulighet for å ta opp, fordele og analysere lydbilder - direkte og via PC / Internett.

Meditron ASA har gjennom 2001 økt antall ansatte fra 12 til 16 og selskapet har lagt ned betydelige ressurser i å utvikle flere produkter, basert på egne patenterbare oppfinnelser rettet blant annet mot erektil dysfunksjon (impotens), elektronisk plaster og andre sensorsystem. Produktet som ligger nærmest kommersialisering vil avhjelpe erektil dysfunksjon (impotens). Dette produktet fikk innvilget norsk patent i 2001.

Kontaktpersoner:
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80.
Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60.