16.10.00

 

MEDITRON AS SER NYE MARKEDSMULIGHETER GJENNOM FUSJON MED TEKNOLOGISELSKAPET SENSOTECH AS

Meditron AS har siden etableringen i 1994 utviklet og kommersialisert [thestethoscope'system) basert på et sensorbasert elektronisk stetoskop. [thestethoscope'system) tar utgangspunkt i en teknologi utviklet av selskapets "gründer" - oppfinneren Birger Orten.

Basert på nye produktprosjekter Birger Orten har utviklet og patentsøkt foreslår styret ovenfor en ekstraordinær generalforsamling å fusjonere Birger Orten's familieselskap SensoTech AS, som innehar alle rettighetene til disse prosjektene.

Styret i Meditron AS ser spesielt store markedsmuligheter innen to teknologiområder der alle rettigheter vil ligge i det fusjonerte selskap.

 • Meditron Energy Target System - et system hvor man kan avgi energi og signaler. På grunnlag av denne teknologi er det
  patentsøkt et produkt for blant annet å avhjelpe Erektil Dysfunksjon (impotens).
 • Meditron Origo Target System - et system hvor man målsøkende kan fange opp energi og signaler. Her er et nytt
  sensorsystem patentsøkt.

Det internasjonale markedet for produkter innen disse to teknologiområdene ansees som svært interessant. Med forbehold om den usikkerhet som ligger i enhver nyutvikling anser Meditron AS potensialet som betydelig.

Selskapets styre mener at grunnlaget nå er til stede for å gå videre og utvide selskapets forretningsgrunnlag gjennom å se på nye teknologier og produkt. Selskapets nye forretningsidè foreslås å bli:

"Meditron AS er et teknologiselskap som skal utvikle produkter innen medisinsk teknologi og andre bransjer. Selskapet skal utvikle kjernekompetanse ved å drive egen forskning og utvikling innen kjerneteknologiene.
Selskapet skal bli et lønnsomt teknologiselskap som til enhver tid evner å ta frem nye innovative produkter til markedet, i samarbeid med etablerte bedrifter med spesiell kompetanse innen relevante fagfelt, eller i samarbeid med egne datterselskaper med fokus på salg og markedsføring".

Den nye teknologien:

 • Meditron Energy Target System - Et system hvor man kan avgi energi og signaler. Basert på dette utvikles det blant
  annet et produkt mot Erectil Dysfunksjon (impotens). Et patentsøkt produkt som selskapet nå klargjør for
  industrialisering.
 • Meditron Origo Target Energy - Et patentsøkt nytt sensorsystem hvor man målsøkende kan sende og fange opp energi
  og signaler.

Meditron løfter med dette stetoskopteknologien opp på et høyere nivå, hvilket muliggjør utvikling av kombinerte produkter som både sender og mottar signaler. I tillegg beveger vi oss inn på et nytt område der vi sender signaler målrettet mot ulike organer. Dette vil medføre en vesentlig øket og forbedret mulighet for å kunne utvikle langt flere egne produkter, lisensiere bort delprodukter og ikke minst få en mer åpen mulighet for integrering mot andre produkter og systemer.

Birger Orten har omfattende kompetanse inn mot denne teknologien. Han har som oppfinner, rettigheter til denne patentsøkte teknologien, og produktene som relateres til denne, i sitt familieselskap SensoTech AS. Meditron har inngått en avtale med Orten, som innebærer at Meditron får retten til alle hans oppfinnelser og teknologi innen disse områdene, samt alle hans fremtidige oppfinnelser. Orten kompenseres for dette i form av aksjer.

Styret har bedt to uavhengige firma, Carnegie og PriceWaterhouseCoopers, foreta en verdivurdering av SensoTech med utgangspunkt i denne teknologien og med fokus på produkt for Erektil Dysfunksjon (Impotens). Verdivurderingene viser et stort potensiale og på bakgrunn av dette har styret besluttet å gå videre med prosessen og legge frem forslag om å fusjonere SensoTech inn i Meditron. Dette krever godkjennelse av en Ekstraordinær Generalforsamling. Denne vil bli avholdt 1. november 2000.

For å finansiere videre ekspansjon innen de nye teknologiområdene planlegger selskapet å foreta en kapitalutvidelse. I denne forbindelse ber styret om fullmakt til å utstede inntil 3.000.000 nye aksjer.

Meditron AS er et norsk teknologiselskap grunnlagt i 1994. Meditron har frem til nå fokusert på å industrialisere - utvikle, lansere og markedsføre Birger Ortens prisbelønte oppfinnelse [thestethocope´system). Dette systemet er basert på selskapets kjernekompetanse og egenutviklet teknologi, mOss (Meditron Origo Sensor System). Basert på mOss har Meditron utviklet en unik kompetanse i å fange opp energi og signaler, og fremstille disse rene og klare til menneskets øre og til digital filer for EDB-behandling. Selskapet har også utviklet et system for å fange opp menneskekroppens EKG-signaler og synkronisere disse med hjertelydene gjennom stetoskop systemets programvare [theanalyzer).