20.01.03

 

US Patent innvilget for Ereksjonsprodukter til Meditron ASA:

Som tidligere meddelt i både Newsletter og pressemelding har vi ventet på bevilgning av US patent for Meditrons produkt mot impotens. Meditron mottok i dag bekreftelsen på at patentet er innvilget i USA.

Meditron har søkt patent i mer enn 100 land og forventer bevilgninger i disse landene i tiden som kommer. Befolkningsgrunnlaget i de land det er søkt patent i er på omlag 5 milliarder mennesker.

Produktkonseptet består av en tynn elastisk ring, med avansert energioverføring, som plasseres ved roten av penis. Ringen har tilsvarende effekt som dagens potensstimulerende piller. I tillegg består konseptet av et kondom. Produktene har ingen bivirkninger, er reseptfri og virker umiddelbart.


Funksjon
Ringen kombinerer tre viktige prinsipper:

1. Avansert energioverføring stimulerer nerver, celler og vev.
2. Pulserende signaler stimulerer blodtilførselen.
3. En strammemekanisme reduserer tilbakestrømmen av blod fra penis.

Det er den målrettede energioverføringen, i kombinasjon med stramming og pulsering, som gir den ønskede effekten. Når ringen er på penis og sender sine signaler, bidrar den i løpet av ett minutt til ereksjon.

Et kondom basert på samme teknologi er under utvikling. Både ringen og kondomet kan også benyttes av friske mennesker som ønsker økt stimuli og nytelse. Dette er i seg selv et betydelig marked.

Ringen og kondomet vil være reseptfrie, lett tilgjengelige, og diskrete i bruk.

Fleksibilitet
Ringen gir mulighet for hyppige repetisjoner. For å benytte potensstimulerende legemidler, er det påkrevd at man må vente flere timer før neste dosering kan tas.

Resultatet fra de kliniske testene av ringen er oppløftende. Testene er gjennomført ved Urologisk Senter i Oslo, og viser at 3 av 5 impotente pasienter får tilstrekkelig ereksjon til å kunne gjennomføre samleie.

Markedet
Impotens er et problem som øker med alderen, men kan også være forårsaket av en rekke andre årsaker (høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og karsykdommer m.m.). På global basis anslås det at over 50 prosent av menn mellom 40 og 70 år har ulik grad av impotens (Massachusetts Male Ageing studies - 1994). I Norge viser EDIN-studiet fra 1998 at 33 prosent av menn over 40 år lider av impotens, mens det i tillegg er om lag 26 prosent som har mild form for impotens. På grunn av aldrende befolkning, livsstilssykdommer og egen anerkjennelse av impotens, forventes det at antall og andel av den mannlige befolkning med potensproblemer kommer til å øke.

Markedet for kondomet også betydelig. Dette produktet retter seg mot personer som ønsker økt nytelse samtidig med at man er beskyttet mot både sykdommer og ufrivillig graviditet.


Kontaktpersoner:

Berit G. Haugen, adm. direktør Meditron, tlf. 66 77 11 60
Birger Orten, direktør forretningsutvikling, Meditron, tlf. 908 26 474