21.03.01

 

Resultat 4 kvartal 2000 - fortrinnsrettemisjon

Meditron AS oppnådde i 4 kvartal 2000 en omsetning på MNOK 3,1 hvilket er selskapets hittil høyeste kvartalsomsetning. Total for året endte omsetningen på MNOK 9,7. Driftsresultatet i 4 kvartal endte på MNOK - 3,5 og MNOK - 13,3 for året samlet. Stetoskopvirksomheten i selskapet oppnådde i år 2000 et samlet driftsresultat på
MNOK - 3,8. Stetoskopvirksomheten er i første kvartal 2001 utskilt i et eget datterselskap - Meditron Stethoscopes AS.

Styret i Meditron AS har besluttet å foreslå for Generalforsamlingen i selskapet at aksjekapitalen i selskapet økes med minimum NOK 1.000.000 og maksimum
NOK 9.513.656. Emisjonen foreslås gjennomført som en fortrinnsrettemisjon med omsettelige tegningsretter. Emisjonskursen foreslås satt til NOK 7,- pr. aksje. Emisjonen vil tilføre selskapet inntil MNOK 66,6 i ny kapital.

Kapitaltilførselen vil gjøre selskapet i stand til å utnytte det teknologiske forsprang som ble etablert gjennom fusjonen med Sensotech AS.

Meditron står foran oppgaver med store markedsmuligheter. Disse er knyttet til videreutvikling av stetoskopet, uttesting av teknologi og videreutvikling av prototyper på produkter for erektil dysfunksjon (impotens), samt et medisinsk plaster, der inkontinensmarkedet er hovedfokus.

Selskapets største aksjonær, Foinco Invest AS, har gitt forhåndstilsagn om deltagelse med minimum sin pro rata andel.

Ordinær Generalforsamling vil bli avholdt fredag 30. mars kl. 15.00 på Holmen Fjordhotell i Asker.

Komplett årsregnskap med noter og beretninger samt innkalling til ordinær generalforsamling er lagt ut på våre hjemmesider.


Kontaktpersoner:

Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron AS: tlf. 66 77 11 60
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron AS: tlf. 23 10 34 60