21.04.01

 

Foinco Invest kjøper seg opp i Meditron


Meditron AS gjennomfører i disse dager en emisjon på inntil NOK 66,5 mill. rettet mot eksisterende aksjonærer. Selskapet melder nå om at det er betydelig interesse for emisjonen, noe som har gjort at det har vært høy omsetning av tegningsretter gjennom meglerapparatet.

Meditrons adm. direktør Berit Gjelsten Haugen orienterer om at hun vil benytte samtlige av sine tegningsretter til å delta i emisjonen. Dette innebærer tegning av 172.000 aksjer for NOK 1,2 mill.

Selskapets største aksjonær, Foinco Invest AS, informerer om at de har kjøpt et stort antall tegningsretter og nå har sikret seg rett til å tegne mer enn 5,7 mill. aksjer. Dette innebærer at Foinco Invest kommer til å tegne minst 60% av de nye aksjene.

Adm. dir. Arnstein Endresen i Foinco Invest sier i en kommentar at Foinco Invest ønsker å styrke sin eierandel i Meditron. Det har imidlertid vært så stor interesse for emisjonen at Foinco Invest har funnet det nødvendig å kjøpe tegningsretter og ikke bare overtegne, sier Endresen. Han forventer at emisjonen blir fulltegnet i løpet av mandag 23. april.


Kontaktpersoner:

Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron AS: tlf. 66 77 11 60
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron AS: tlf. 23 10 34 60