23.10.03

 

Opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer

På grunnlag av fullmakt tildelt av generalforsamlingen 24.06.2003 har styret i Meditron ASA enstemmig vedtatt å ta opp lån med minimum NOK 15.000.000 og maksimum NOK 33.297.795.

Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til tegning av lån. Minstetegning er NOK 1.000,-. Långiverne får tildelt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA. Det utstedes 400 tegningsretter for hver NOK 1.000,- i lån, til en tegningskurs på NOK 2,50 pr. aksje. Løpetiden for de frittstående tegningsrettene er til 31.12.2005. Tegningsperiode for lånet er fra 27. oktober 2003 til og med 7. november 2003.

Prospekt fås ved henvendelse til:

Meditron ASA
Leangbukta 40
N-1392 Vettre
Telefon 66 77 11 60
Telefax 66 90 17 71

 

Kontaktpersoner:

Berit Gjelsten Haugen, Adm.dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80