24.04.01

 

OVERTEGNET EMISJON I MEDITRON AS

Tegningsperioden for emisjonen i Meditron AS gikk ut 23. april. Emisjonen skulle gjennomføres med minimum NOK 7 mill. og maksimum NOK 66,6 mill. Selskapet rapporterer at emisjonen ble overtegnet, og at selskapet derved henter inn det maksimale beløpet på NOK 66,6 mill. i ny egenkapital.

Vi er meget fornøyd med resultatet, sier styreformann Arnstein Endresen. Det er nesten enestående at et unotert selskap lykkes med å gjennomføre en emisjon av denne størrelse i dagens marked. Vi har her sett at 428 tegnere har gått inn med ny kapital. Det har vært bred interesse for å være med på emisjonen, noe som har ført til stor omsetning av tegningsretter mot slutten av tegningsperioden. Dette bekrefter at aksjonærene har tiltro til både Meditrons elektroniske stetoskop og til de nye produktene som er under utvikling.

Meditrons største aksjonær, Foinco Invest AS, har benyttet emisjonen til å øke sin eierandel vesentlig og vil etter emisjonen ha ca. 36% av aksjene.

Den nye kapitalen vil benyttes til å øke markedsinnsatsen for Meditrons stetoskopsystem, og til å holde et høyt tempo i utviklingen av nye produkter. Vi mener vi har banebrytende teknologi, og da må vi holde tempoet oppe for å opprettholde forspranget over mulige konkurrenter, sier styreformannen.


Kontaktpersoner:

Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron AS: tlf. 66 77 11 60
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron AS: tlf. 23 10 34 60