25.04.02

 

Resultat 1. kvartal 2002

Meditron ASA omsatte i 1. kvartal 2002 for MNOK 2,5. Dette er mer enn en dobling fra tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet i 1. kvartal 2002 endte på MNOK - 8,8 mot MNOK - 7,9 i tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er belastet med MNOK 2,4 i goodwillavskrivninger i begge perioder.

Goodwill-posten kommer fra fusjonen i 2001 med Sensotech AS, som ga Meditron grunnlag for utvikling av flere lovende produkter. Driftsresultatet speiler økt aktivitet, og at alle kostnader i forbindelse med produktutvikling og markedsbearbeiding er utgiftsført løpende.

Meditron Stethoscope AS oppnådde i 1. kvartal et driftsresultat på MNOK - 1,8 Alle inntekter i Meditron i 1. kvartal er henførbare til stetoskopvirksomheten.

Morselskapet har nå inngått en teknologiavtale med en utenlandsk partner med en foreløpig ramme på i størrelsesorden MNOK 1,0. Avtalen vil generere inntekter fra og med 2. kvartal 2002 og åpner videre opp for at Meditron kan få royaltyinntekter på et senere tidspunkt.

Meditron har lagt ned betydelige ressurser i å utvikle flere produkter, basert på egne patenterbare oppfinnelser rettet blant annet mot erektil dysfunksjon (impotens), elektronisk plaster og andre sensorsystem. Gjennom 1. kvartal 2002 er det hovedsakelig blitt arbeidet på prosjektet vedrørende ringer som vil avhjelpe erektil dysfunksjon (impotens). Etter positive pilottester vil de første kliniske testene bli gjennomført i 2. kvartal og nødvendige tillatelser er i den forbindelse innhentet både fra Etisk Råd og Helsetilsynet. Resultater fra de kliniske testene ventes å foreligge i august.

Meditron ser mange mulige anvendelser av sin sensorteknologi, og nye produkter basert på Meditrons patenterte teknologi er under utvikling. Blant annet er selskapet, som et resultat av sin teknologiplattform, i ferd med å teste ut avanserte mikrofoner innenfor sang- og musikkmiljøet i Norge.

I forbindelse med utvikling og lansering av stetoskop systemet valgte Meditron i stor grad å markedsføre, distribuere og selge utstyret selv. Selskapet ønsker i fremtiden i større grad å fokusere på å utvikle produkter frem til markedslansering. Det vil således for de nye produktene som utvikles søkes å inngå partnerskap eventuelt forestå salg av produktrettighetene på et tidligere stadium.

Kontaktpersoner:Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80.Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60.