27.01.04

 

Meditron Stethoscopes tredobler

Meditron rapporterer en tredobling i salget av stetoskop i 2003 sammenlignet med 2002. Hovedårsaken til denne markante økningen i antall solgte enheter var introduksjonen av det nye M30 stetoskopet som ble lansert i november 2002.

Dette stetoskopet ble priset lavere og ble svært godt mottatt blant leger så vel som veterinærer. Meditrons velkjente lydkvalitet, et spesielt design samt moderne funksjonalitet har vært de kritiske faktorer for denne suksessen.

Høy produksjonskostnad og lav dollarkurs hadde allikevel en negativ virkning på det finansielle resultatet. Det har derfor vært blant Meditrons viktigste oppgaver å flytte produksjonen av stetoskop til lavkostland. I annet halvår 2003 startet prosessen med flytting til Taiwan som er forventet å utløse en markant forbedring av resultatet i 2004. Meditron har også restrukturert deler av driften siste år, som forventes å senke driftskostnadene ytterligere.

Med kostnadskontroll og salgsinnsats som de to viktigste områdene for 2004 forventer Meditron at stetoskopvirksomheten skal gå med positiv kontantstrøm i løpet av året.

Hos Meditrons amerikanske partner, Welch Allyn Inc, har også utviklingen vekket oppsikt og de kan rapportere at det nye produktet er blitt "a million dollar business". Ed Wright, Vice President i Welch Allyn, sier følgende:

"Meditron represented one of the fastest growing product lines for Welch Allyn in 2003. We believe in this product line and expect further increase in sales for next year. We fully support the re-structuring of Meditron and we will contribute with an even stronger sales effort in 2004"

"Vi er svært fornøyd med denne utviklingen", sier Birger Orten, adm.dir. i Meditron ASA, "men vi må fortsette med et våkent øye på kostnadskontroll og fokusere på videre utvikling. Vi vil arbeide sammen med Welch Allyn om videre salgs- og produktutvikling. Samarbeidet så langt har vært svært positivt og vi ønsker å bygge videre på dette"

Henvendelser rettes til:
Birger Orten, Adm.dir. Meditron ASA, tel. 90826474, eller
Marc Van Maris, Daglig leder, Meditron Stethoscopes AS, tel. 93471180

Om Meditron ASA:
Meditron ASA er et norskbasert teknologiselskap med fokus på utvikling av medisin-tekniske produkter basert på egne patenterte løsninger. Firmaet er en ledende aktør innen PC basert auskultasjonsutstyr, og har idag etablert et godt markedsmesssig fotfeste internasjonalt. Meditron jobber også med utvikling av et hjelpemiddel mot erektil dysfunksjon (impotens).