28.05.03

 

Resultat 1. kvartal 2003
Meditron har sikret en betydelig volumøkning i antall solgte stetoskop

Meditron har lansert en ny stetoskop modell Master Elite / M30. Den nye stetoskop modellen har en lavere enhetspris samtidig som utviklingen i dollarkursen har vært negativ. Dette har medført at omsetningen i Q1 2003 er MNOK 0,5 lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen i volum er imidlertid nesten dobbelt så stor som i Q1 2002. Mottatt ordreinngang ved utgangen av kvartalet sikrer at omsetningen i første halvår 2003 vil bli høyere enn tilsvarende periode i fjor. Under reforhandling av distribusjonsavtalen med Meditrons største distributør Welch Allyn Inc ble de fleste markedsaktiviteter utsatt, hvilket resulterte i sviktende salg. Ny distribusjonsavtale ble inngått i desember. Denne sikrer økt fokus på Meditrons produkter og forplikter Welch Allyn Inc til å ta ut betydelig antall stetoskop i 2003. Den nye stetoskop modellen M30/Master Elite er godt mottatt i markedet og Meditron har sammen med Welch Allyn Inc startet året med å vinne flere store ordrer. Blant annet er det vunnet en viktig ordre i Frankrike i direkte konkurranse med andre leverandører av elektroniske stetoskop. Meditrons stetoskop ble foretrukket på grunn av funksjonalitet, enkelhet i bruk og lydkvalitet til tross for at prisen var høyere enn for hovedkonkurrentens stetoskop.

Den nye distribusjonsavtalen har videre sikret Meditron en betydelig volumøkning i antall solgte stetoskop og selskapet solgte neste dobbelt så mange enheter i Q1 2003 som i første kvartal i fjor.

Konsernet Meditron ASAs driftsresultat pr. 31.03.03 ble på MNOK -6,7 mot MNOK -8,8 i tilsvarende periode i fjor. Sum driftskostnader justert for avskrivninger endte på MNOK 6,6 hvilket er en nedgang på MNOK 2,1 fra tilsvarende periode forrige år. Regnskapet pr. 31.03.03 er belastet med MNOK 1,9 i goodwill avskrivninger.

Meditron Stethoscopes AS er i sluttfasen med å flytte produksjonen av Master Elite / M30 til Asia og serieproduksjon er planlagt påbegynt i begynnelsen av juni. Flyttingen innebærer en vesentlig lavere produksjonspris pr. stetoskop samtidig som Meditron oppnår fleksibilitet i forhold til å kunne øke volumet vesentlig på kort tid.

I Vibromed AS arbeides det videre med utvikling av teknisk kommersielle forhold knyttet til ED ringen (et hjelpemiddel for avhjelping av Erektil Dysfunsksjon dvs. impotens). Nye prototyper til bruk i videre kliniske tester er utviklet. Vibromed er i dialog med større internasjonale aktører både på distribusjons- og produksjonssiden.

Meditron SoundDesign AS er i ferd med å hente ny kapital for videre utvikling av mikrofonkonseptet.

Ordinær Generalforsamling i Meditron ASA vil bli avholdt tirsdag 24.06.2003.

Kontaktpersoner:
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80.
Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60.