29.08.03

 

Resultat 1. halvår 2003
Meditron selger flere stetoskop

Omsetningen i volum ble over 3 ganger så stor som i H1 2002. Meditron oppnådde i første halvår av 2003 en omsetning på MNOK 4,7 som er MNOK 0,7 bedre enn samme periode i fjor. Selskapet ser en økende etterspørsel etter sin nye stetoskop modell Master Elite / M30.

Konsernet Meditron ASAs driftsresultat pr. 30.06.2003 ble MNOK –13,3 mot MNOK –18,6 i tilsvarende periode i fjor. Sum driftskostnader justert for avskrivninger endte på MNOK 13,8 hvilket er en nedgang på MNOK 3,4 fra tilsvarende periode forrige år. Regnskapet pr. 30.06.2003 er belastet med MNOK 3,9 i goodwill avskrivninger.
Meditron Stethoscopes AS har flyttet produksjonen av Master Elite / M30 til Asia, med produksjonsstart i juli i år. Flyttingen vil gi en betydelig lavere produksjonspris pr. stetoskop samtidig som Meditron oppnår fleksibilitet i forhold til å kunne øke volumet vesentlig på kort tid. Amerikanske Welch Allyn Inc. står for majoriteten av selskapets omsetning i form av sin rolle som eksklusiv distributør i de store internasjonale markedene.

Meditron’s stetoskopsystem er markedsledende i nisjen for elektroniske stetoskop, og systemet vekker oppmerksomhet i internasjonale universitetsmiljø. Stadig nye medisinske publikasjoner kommer med overbevisende anbefalinger av systemet både innen human og veterinær medisinen. Ekstra fordeler viser produktene innen nisjene undervisning og telemedisin, hvor de kan bidra til å gi store helseøkonomiske besparelser.

I Vibromed AS arbeides det videre med utvikling av tekniske og kommersielle forhold knyttet til ED ringen (et hjelpemiddel for avhjelping av Erektil Dysfunksjon dvs. impotens). Produktet har fått en økende oppmerksomhet blant potensielle samarbeidspartnere og dette merkes gjennom en jevn pågang av aktører som ønsker dialog. Vibromed er i dialog med større internasjonale aktører både på distribusjons- og produksjonssiden. Utviklingen så langt har vært positiv, og spesielt er prosess vedrørende markedsgodkjennelse i USA (FDA) oppløftende. Produktet har et spennende potensial i et hurtig voksende marked der det er behov for individuell behandling og valgalternativer.

Meditron SoundDesign AS er i ferd med å hente ny kapital for videre utvikling av mikrofonkonseptet. Det vil være begrenset aktivitet i dette selskapet inntil ny kapital er på plass.

Kontaktpersoner:

Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80.
Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60.