30.11.00

 

NITOs Teknologipris til stetoskop-ingeniør

Ingeniør Birger Ortens bedrift Meditron AS har fått NITOs Teknologipris 2000 for utviklingen av et elektronisk stetoskop.

Bedriften får prisen for å ha skapt og utviklet en oppfinnelse som har blitt et produkt for verdensmarkedet. Helsepersonell har med det fått et hjelpemiddel som radikalt forbedrer kvaliteten på hjerte og
lungeundersøkelser. Den nye teknologien gir mulighet for å lagre data som referanse for senere undersøkelser.

Orten leverte patentsøknaden på det elektroniske stetoskopet i 1995. Meditron AS har senere utviklet seg til et solid selskap med 11 ansatte. Meditron har inngått avtale med WelchAllyn i USA, som sikrer distribusjonen
av stetoskopet over hele verden.

NITOs Teknologipris deles ut til en liten eller mellomstor bedrift som har utmerket seg enten ved utvikling av et særlig vellykket produkt eller som har utviklet og/eller tatt i bruk ny teknologi i produksjonen. Prisen kan
også, so i dette tilfellet, deles ut til en person som står bak en ide eller utvikling av et nytt, særpreget produkt.

25 000 kroner
Teknologiprisen er på 25 000 kroner. De innkomne forslagene til Teknologiprisen viser at det skjer langt mer nyskaping og produktutvikling i Norge enn man kan få inntrykk av gjennom mediene. - Det er et tankekors at
nyskaping vies så lite oppmerksomhet når det er så vesentlig for verdiskaping og velferd i samfunnet, kommenterer Roger Johansen, president i NITO. Prisen ble delt ut i forbindelse med åpningen på NITOs
representantskapsmøte i Trondheim.

Trondheim, 30. november 2000

Kontaktpersoner:
Roger Johansen, president, tlf. 90 87 14 56
Arve Christensen, informasjonssjef, tlf. 90 11 46 37
Jan Johnsrud, nyhetsformidler, tlf. 41 52 23 99