31.10.03

 

Resultat pr. 30.09.03

Meditron oppnådde en omsetning på MNOK 6,2 de tre første kvartalene av 2003, hvilket er MNOK 0,4 bedre enn samme periode i fjor.

Konsernets driftsresultat pr. 30.09.2003 ble MNOK –18,9 mot MNOK –26,6 i tilsvarende periode i fjor. Sum driftskostnader justert for avskrivninger endte på MNOK 18,8 hvilket er en nedgang på MNOK 5,5 fra tilsvarende periode forrige år. Regnskapet pr. 30.09.2003 er belastet med MNOK 5,8 i goodwill avskrivninger.

Salg av stetoskoper er preget av store enkeltavtaler med distributører og farmasøytiske selskap. Omsetningen svinger derfor kraftigere enn forventet avhengig av antall nye avtaler som inngås samt uttak innenfor eksisterende rammeavtaler.

Konsernets likviditetsbeholdning var ved utgangen av kvartalet i underkant av MNOK 2,9. Meditron har behov for tilførsel av likviditet og har ute til tegning opptak av lån på minimum MNOK 15,0 og maksimum MNOK 33,3. Långivere får utstedt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA og tegningsperioden varer fra og med 27.10.03 til og med 07.11.03.

Kontaktpersoner:
Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80.
Birger Orten, Adm.Dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60.